MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum 3

Kilka słów o TERAPII

Szanowni Państwo, dziś kilka słów o Terapii, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”: działalność prowadzona dla Państwa, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy odbywa się budynku naszego organu, przy ul. Toruńskiej…

Promocja Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W październiku 2021 w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zorganizowaliśmy spotkanie promujące rodzinne formy zastępczej pieczy. W obecnych trudnych czasach, osłabionych dodatkowo przez Covid-19, niezmiernie trudno jest znaleźć kandydatów na rodziców zastępczych. Ludzi zaangażowanych i z pasją, którzy stworzą…

U Nas Rodzina zawsze jest w Centrum uwagi!

Rodzina w Centrum to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy od 2016r. W trzeciej edycji nadal oferujemy wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, psychiatrycznego, a nowością jest poradnictwo logopedyczne. Osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziny zastępcze czy też…

PROJEKT PARTNERSKI „Rodzina w Centrum 3”

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie…