MOPS Bydgoszcz

Misja Ośrodka

Logo MOPS Bydgoszcz

 

 

 

Bydgoszcz – miastem rozwiązującym problemy i zaspokajającym potrzeby  Mieszkańców poprzez rozwój i usprawnienie systemu profesjonalnego wsparcia

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca 2022 roku, Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej będą pełnić swoje zadania pod zmienioną nazwą, tj.:

  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 1 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Bartodzieje);
  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 2 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Błonie);
  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 3 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Szwederowo);
  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 4 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Fordon);
  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 5 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Śródmieście);
  • Dział Pomocy Środowiskowej Nr 6 (uprzednio: Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Wyżyny).

Ich adresy i numery telefonów znajdziesz tutaj.
Jeśli chcesz znaleźć Dział Pomocy Środowiskowej, właściwy z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania, przejdź do Wyszukiwarki.

W przypadkach wymagających udzielenia specjalistycznych form wsparcia
(piecza zastępcza, pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparcie i asysta rodzinna, przemoc w rodzinie), świadczeniem pomocy zajmują się poszczególne, dedykowane działy MOPS.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki Działy.

Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji, przydatne mogą okazać się poniższe artykuły:

 Zasady udzielania świadczeń (kliknij)

 Formy pomocy (kliknij)



 

 

 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej REKOMENDUJE:

  • w przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy urzędowej uprzednie, telefoniczne umówienie wizyty i stawiennictwo w wyznaczonym dniu i godzinie;
  • zachowanie bezpiecznej odległości, gdy na załatwienie sprawy oczekuje kilku Beneficjentów;
  • sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistej obecności, załatwiać drogą telefoniczną, drogą elektroniczną – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego;
  • według potrzeb stosować środki ochrony osobistej, płyny/żele do dezynfekcji rąk – przeznaczone do Państwa dyspozycji w budynku MOPS.