MOPS Bydgoszcz

Zespoły i samodzielne stanowiska

Zespół Informatyczny:
52 311 71 15
informatycy@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Kadr:
52 311 71 16
kadry@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Prawny:
radca@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
52 311 71 18
52 311 71 20
zpsefs@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds.BHP i P. Poż.:
piotr.kaczmarek@mopsbydgoszcz.pl

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej i Promocji
pełniący funkcję rzecznika prasowego:

52 311 71 14
rzecznikprasowy@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej:
52 311 71 32
m.gliniecki@mopsbydgoszcz.pl

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Pieczy Zastępczej:

52 311 72 58

danuta.dolna@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Techniczno-Gospodarczy:
Administrator – Jarosław Skórczewski
52 311 71 23
jarek.skorczewski@mopsbydgoszcz.pl