MOPS Bydgoszcz

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Działu: Magdalena Maison
tel.: 52 311 71 25

e-mail: m.maison@mopsbydgoszcz.pl

Kontakt z Działem:
tel.: 52 311 71 29
tel.: 52 311 71 28
e-mail: doa@mopsbydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne:
tel.: 52 311 71 31

Kontrola:

tel.: 52 311 71 26

Windykacja i ubezpieczenia:

tel.: 52 311 71 30