MOPS Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Anna Synakiewicz
Zastępca Kierownika: Justyna Rolek
52 311 72 33

Kontakt z Działem:
52 311 72 38

piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się rodzinami z terenu miasta Bydgoszcz.

Biuletyn Informacyjny Rodzinnej Pieczy Zastępczej - link do podstrony

 

Specjaliści:

 • Marta Jankowska, psycholog, tel. 885-557-103, 52 311 – 72 – 38
 • Weronika Jankowska, psycholog, tel. 52 311 – 72 – 36
 • Ewa Zielińska, pedagog, tel. 52 311 – 72 – 36
  specjaliscidrpz@mopsbydgoszcz.pl

 

Dyżury koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną

Imię i nazwisko

Dzień

Godziny

Nr pokoju

Marcin Kosiło
Monika Artkop
Sylwia Olejniczak
Paulina Łaczkowska

Wtorki 7:30-13:30

31
36
35

 

Marta Lipińska
Henryka Kocaba

Dorota Szopińska

Katarzyna Kotlęga
Agnieszka Rosińska

Środy 7:30-13:30

36
35
31
33
32

Małgorzata Idzikowska
Marzena Erszkowicz
Dorota Jachacy
Beata Meler
Agnieszka Czyżewska

Czwartki 7:30-13:30

35
33
31
31
35

Marta Młynarczyk – Różyńska
Hanna Bąk
Anna Sturmowska
Anetta Gryczka
Grzegorz Burzyński
Sławomira Winiarska

Piątki 7:30-13:30

32

35
31
35
33
36

 

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Hanna Bąk

785-250-327 | 52 311 72 34

Marta Młynarczyk – Różyńska

785-122-694 | 52 311 72 38

Marzena Erszkowicz

783-830-183 | 52 311 72 37

Małgorzata Idzikowska

785-122-677 | 52 311 72 35

Dorota Jachacy

785-122-678 | 52 311 72 39

Henryka Kocaba

785-122-676 | 52 311 72 35

Marcin Kosiło

785-122-679 | 52 311 72 38

Anna Sturmowska

885-554-592 | 52 311 72 39

Dorota Szopińska

785-122-691 | 52 311 72 39

Monika Artkop

782-550-717 | 52 311 72 34

Sylwia Olejniczak 885-905-502 | 52 311 72 35

Katarzyna Kotlęga

885-905-120 | 52 311 72 37

Marta Lipińska

785-557-485 | 52 311 72 34

Agnieszka Rosińska

728-599-107 | 52 311 72 39

Agnieszka Czyżewska

785-557-400 | 52 311 72 35

Anetta Gryczka

885-905-501 | 52 311 72 39

Grzegorz Burzyński

885-905-503 | 52 311 72 37

Paulina Łaczkowska              885 905 506 | 52 311 72 37
Sławomira Winiarska 782 550 716 | 52 311 72 34
Beata Meler  52 311 72 39

 

Jakie wsparcie oferuje Ci Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • kontakt koordynatora z rodzinami zastępczymi
 • pomoc w tworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka
 • współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci
 • współpracę z Sądem Rejonowym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin i dzieci
 • wspólne spotkania integracyjne
 • możliwość korzystania z porad psychologa i pedagoga
 • grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych
 • udział w szkoleniach organizowanych przez DRPZ i EFS
 • usamodzielnianie dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w szczególności należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • organizowanie szkoleń,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • zapewnianie pomocy prawnej,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 • objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka opieką koordynatora,
 • ogólnie rozumiana praca z rodzinami zastępczymi.

Harmonogram szkoleń pieczy zastępczej na 2022 rok – kliknij tutaj.