MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum 2

Nowy termin zakończenia projektu

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części…

Zakończenie projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części…

REALIZACJA PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2” W CZASIE PANDEMII

W drugim kwartale 2020 roku przyszło nam na dobre dostosować się do nowej rzeczywistości tzw. covidowej. Od kwietnia do czerwca uczestnicy projektu i osoby potrzebujące wsparcia mogli korzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychiatrycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego) oraz terapii w „lekko”…

NOWY ROK – PROJEKT WCIĄŻ TEN SAM 😊

W Nowy Rok 2020 specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, koordynator oraz wszyscy specjaliści zaangażowani w projekt wkroczyli pełni energii i nowych pomysłów. Do zespołu projektowego dołączył nowy specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Grzegorz Burzyński, który przejął…

LATO W PROJEKCIE „Rodzina w Centrum 2”

W okresie wakacji letnich, w miesiącu lipcu, pozwoliliśmy naszym specjalistom troszeczkę odpocząć. Nie znaczy to jednak, że nic się nie działo 😊 Dwie Panie terapeutki oraz Pani prawnik pełniły swoje dyżury i udzielały wsparcia uczestnikom projektu, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.…

MAJ I CZERWIEC W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM 2”

MAJ W maju specjaliści udzielali uczestnikom projektu „Rodzina w Centrum 2” wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz terapii w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto rodzice zastępczy oraz naturalni otrzymali możliwość uczestnictwa w dwóch czterogodzinnych grupach wsparcia. W atmosferze…

KWIECIEŃ W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM 2”

  Kolejny miesiąc funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin utworzonego na potrzeby projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” obfitował w różnorodne formy wsparcia i warsztaty. W kwietniu specjaliści udzielali wsparcia w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychiatrycznego oraz terapii. Rodzice zastępczy po raz…

Styczeń, luty i marzec w projekcie „Rodzina w Centrum 2”

W trakcie ostatnich trzech miesięcy 2019 roku kontynuowano realizację stałych form wsparcia realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”. Uczestnicy według indywidualnych potrzeb mogli skorzystać z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego czy prawnego. Zainteresowani mieli też możliwość spotkania z…