MOPS Bydgoszcz

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Teresa Szulc
52 311 71 06
ksiegowy@mopsbydgoszcz.pl

Zastępca: Katarzyna Wardacka-Czech
52 311 71 07

Księgowość:
52 311 71 08
52 311 71 09
ksiegowosc@mopsbydgoszcz.pl

Płace:
52 311 71 10

Kasa:
52 311 71 12
52 311 71 13

Sekcja Planowania, Analiz i Sprawozdawczości:
52 311 71 11
planowanie@mopsbydgoszcz.pl