MOPS Bydgoszcz

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  Renata Dębińska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:  Magdalena Owczarska

Z-ca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej, Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym:  Justyna Ratkowska

  • kancelaria MOPS, ul. Ogrodowa 9:  52 311 71 00
  • sekretariat MOPS, ul. Toruńska 272: 52 311 72 16
  • kancelaria MOPS, ul. Toruńska 272: 52 311 72 15

 

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MOPS jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, który udziela mu stosownych pełnomocnictw.