MOPS Bydgoszcz

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

flaga i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”– Moduł I, angażując do jego realizacji wolontariuszy świadczących pomoc osobom starszym, które wymagają wsparcia.

Program adresowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na stan zdrowia mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Wsparciem objęci mogą być Seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub zamieszkujący z bliskimi, którzy nie mogą zapewnić im wystarczającej pomocy.

Realizacja Programu polega na:

  • wsparciu społecznym, tj.: spędzaniu czasu z Seniorem, wspólnych spacerach, rozmowach;
  • ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, m.in: umawianiu wizyt, towarzyszeniu w drodze do placówek opieki zdrowotnej, asystowaniu podczas wizyt lekarskich;
  • wsparciu psychologicznym – umożliwieniu dostępu do telefonu zaufania;
  • wsparciu w czynnościach dnia codziennego, t.j.: wyprowadzanie psa, pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, dostarczanie zakupów, ciepłych posiłków (koszt pokrywa Senior), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i towarzyszenie przy ich wykonywaniu.

Decydując się na skorzystanie z Programu Senior powinien zgłosić potrzebę wsparcia:

  • za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii, pod numerem telefonu 22 505 11 11
  • bezpośrednio do Działu Pomocy Środowiskowej, zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania Seniora

Program realizowany jest do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Korpus Wsparcia Seniorów finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
Dofinansowanie: 400 000 zł.
Całkowita wartość: 400 000 zł.