MOPS Bydgoszcz

Poszukujemy pracownika na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
poszukuje pracownika na stanowisko:
Pracownika socjalnego

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych wymogów określonych w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 tj. z późn. zm.):
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

2. Dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o pracę będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz posiadanie dyplomu ukończenia specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie płatne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami określonymi w regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników MOPS w Bydgoszczy.
4. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00:

1) (052)3390643 – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr 2 ul. Czerkaska 22 w Bydgoszczy;

2) (052)3253942 – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr 4 ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy;

3) (052)3259875 – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr 6 ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy.