MOPS Bydgoszcz

Witalni

O trwałości projektu

  W dniu 30 czerwca 2019r. zakończono realizację projektu „Witalni”. W związku z koniecznością zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, iż dostępnych jest 20 miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi realizowane są przez podmioty,…

IV edycja warsztatów dla opiekunów faktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych na bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – 2-dniowe (termin: 5,6.06.2019r.) oraz warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych – 4-dniowe (termin: 10-13.06.2019r.). W/w warsztaty odbędą…

III EDYCJA WARSZTATÓW DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych na bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – 2-dniowe (termin: 26,27.02.2019r.) oraz warsztatach w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych – 4-dniowe (termin: 4-7.03.2019r.). W/w warsztaty odbędą…

II i III EDYCJA WARSZATÓW DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na przełomie września i października br. planuje przeprowadzenie kolejnych dwóch edycji bezpłatnych warsztatów dla opiekunów faktycznych w zakresie: pierwszej pomocy przedmedycznej (2-dniowe) wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych (4-dniowe). Warsztaty te nie mają…

Projekt „Witalni”

Głównym celem projektu „Witalni” jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, które mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych na terenie Miasta Bydgoszczy. Wsparcie realizowane jest od  listopada 2017r. Do kwietnia 2018r. udało nam…

Warsztaty dla opiekunów faktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt „Witalni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Do projektu poszukujemy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy byliby zainteresowani udziałem…