MOPS Bydgoszcz

Instrukcje dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Strona www: www.mopsbydgoszcz.pl

Strona BIP: www.archiwum.mopsbydgoszcz.pl

Instrukcje: instrukcje.mopsbydgoszcz.pl


Zarządzenie nr 30/2013

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 V 2013
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 30/2013

Załączniki do Zarządzenia:

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Zarządzenie nr 19/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 II 2012
w sprawie ustalenia Procedury Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 19/2012


Zarządzenie nr 41/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 V 2012
w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 41/2012


Zarządzenie nr 48/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 V 2012
w sprawie ustalenia zasad wydawania napojów profilaktycznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 48/2012


Zarządzenie nr 10/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 I 2012
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 10/2012


Zarządzenie nr 8/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 I 2012
w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 8/2012


Zarządzenie nr 67/2010

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 XII 2010
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 67/2010


Zasady obsługi prawnej

Zasady obsługi prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (2010)

Zmiana Zasad Rachunkowości (2012)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9, 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14


Zarządzenie nr 62/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 VII 2012
w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania w sprawie wydawania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej osób kierowanych do domów pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy”.

pokaż Zarządzenie nr 62/2012


Zarządzenie nr 73/2012

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 1 X 2012
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

pokaż Zarządzenie nr 73/2012


Delegacje:

Pismo znak DOP.0114.8.2011 z dnia 7 października 2011