MOPS Bydgoszcz

Przyjazny Patrol

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2020 r. ponownie przystępujemy do realizacji programu „Przyjazny Patrol”.

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Komendantem Miejskiej Policji w Bydgoszczy , Dyrektorem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podejmowane będą czynności dotyczące wizytowania w środowiskach zagrożonych oraz działania interwencyjne na terenie Miasta Bydgoszczy

W „Przyjaznych Patrolach” biorą udział nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy Policji w Bydgoszczy oraz pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przyjazny Patrol” podejmuje również działania na podstawie informacji pozyskanych od patrolu interwencyjnego Policji, w szczególności gdy:

  • dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione);

  • dziecko jest świadkiem bądź uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym domowej;

  • inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Siedzibą pełnienia służby jest Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Iławska 24.

OSOBY, KTÓRE SĄ ŚWIADKAMI KRZYWDZENIA DZIECI POWINNY ZADZWONIĆ:

tel. całodobowy 997 tel. całodobowy 112

Przyjazny Patrol: telefon komórkowy 795 578 970

czynny w piątki i soboty godzinach od 17.00 do 1.00