MOPS Bydgoszcz

Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: Jolanta Malak
Zastępca Kierownika: Agata Surmacz
Tel.: 52 311 72 19

Fax:  52 31 17 226

e-mail: drspr@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

I piętro pok. 49-58

 

Kontakt z Działem – wykaz numerów:

 • 52 311 72 20 – domy pomocy społecznej;
 • 52 311 72 23 – domy pomocy społecznej;
 • 52 311 72 21– odpłatność za domy pomocy społecznej;
 • 52 311 72 22 –  świadczenia dla rodzin zastępczych, placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • 52 311 72 25 –  świadczenia dla rodzin zastępczych, wydatki ponoszone na placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • 52 311 72 27 – rozliczanie usług pogrzebowych, porozumienia w sprawie wydatków na                            dzieci w pieczy zastępczej.

 

Do zadań Działu należy, w szczególności:

 1. prowadzenie procedury konkursowej na zadania z pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych;
 2. rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym;
 3. koordynacja i rozliczanie usług pogrzebowych;
 4. prowadzenie procedury dotyczącej kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy i poza nim;
 5. ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej;
 6. ustalanie odpłatności z osobami zobowiązanymi do partycypowania w kosztach pobytu w domu pomocy społecznej i zawieranie umów cywilnoprawnych;
 7. rozliczanie dochodów z tytułu zwrotów wydatków na dzieci w pieczy zastępczej oraz opłat wnoszonych przez osoby zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu w domu pomocy społecznej;
 8. rozliczanie wydatków na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz wydatków gminy na mieszkańców domów pomocy społecznej;
 9. kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 10. dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci pochodzących z terenu miasta Bydgoszczy, przebywających w pieczy zastępczej;
 11. przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, osób usamodzielnianych z ustawy o pomocy społecznej;
 12. kierowanie i nadzór nad mieszkaniami chronionymi treningowymi przeznaczonymi dla wychowanków pieczy zastępczej;
 13. przygotowywanie porozumień i dokumentacji w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.